Ella Thierry

Ella Thierry is coach en adviseur. Zij studeerde andragologie en begon haar loopbaan aan de VU als trainer en vervolgens als docent en onderzoeker hulpverlening in de eerste lijn. Haar interesseert de wisselwerking tussen talenten, rol en werkomgeving. Zij werkte als seniorconsultant werving en selectie bij Van der Giessen & Kooijman en Ernst&Young. Zij specialiseerde zich in het ontwerpen en beoordelen van assesmentoefeningen, geënt op kritische momenten in een functie. Deze expertise heeft zij sinds 1996 verder vorm gegeven in een eigen praktijk voor loopbaancoaching en teamontwikkeling. Ella trad vaak op als procesbegeleider in onderwijs en industrie. Zij volgde de masteropleiding Advanced Change Methodologies bij SIOO. Zij publiceerde over organisatiecoaching en over het ontwikkelen van zelfsturende teams. Incidenteel doet zij nog opdrachten.